Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm có những đặc trưng gì?

Do đặc thù của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quy trình tiến độ nhuộm vì thế nước thải thông thường sẽ có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ xử lý của một vài Công Ty điều tra khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như là công trình xây dựng đơn vị đầu tiên của hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. phần nhiều các hệ thống xử lý được khảo sát điều tra đều không có quy trình khử trùng trước lúc thải ra nguồn tiếp nhận cho nên vì thế chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra hầu hết đều vượt tiêu chuẩn được cho phép.

>> xem thêm http://sieuthimaybom.vn/chi-tiet/catalogue-bom-nuoc-thai-tsurumi/232/1231.html

Tùy thuộc vào vị trí của các xí nghiệp sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ tiên tiến xử lý vận dụng thay đổi để phân phối với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ thường được áp dụng đối với những nhà máy này là hóa lý kết phù hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, thế nhưng hầu nước thải sau xử lý hết đều không dành được tiêu chuẩn của KCN.

đối với các nhà máy sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những nhà máy nằm bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để đạt được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ tiên tiến xử lý nước thải dệt nhuộm với kết hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối thông dụng đang được áp dụng tại số đông tại những xí nghiệp dệt may.

công nghệ tiên tiến xử lý nước thải tương xứng đề nghị

Xử lý nước thải dệt nhuộm gồm có nhiều cách thức khác biệt, mỗi cách thức đạt một kết quả nhất định riêng với một vài chất ô nhiễm tương ứng. công nghệ xử lý nước thải được áp dụng nhằm mục tiêu loại bỏ các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

>> xem thêm http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-500l-lit-t300-2083

Nước thải dệt nhuộm thường sẽ có nhiệt độ cao bởi thế trong khối hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là công trình xây dựng đơn vị thứ nhất của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải trước khi qua các công đoạn tiếp theo sau của hệ thống xử lý. đối với nguồn nhiên liệu thô được sử dụng trong giai đoạn sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester giai đoạn keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước công đoạn sinh học. quy trình tiến độ này có thiết kế để vô hiệu SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và sắt kẽm kim loại nặng. quy trình tiến độ sinh học tiếp theo sau bao gồm kỵ khí phối hợp hiếu khí hay hiếu khí cho tác dụng cao riêng với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được vận dụng và quy trình sinh học hiếu khí được áp dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật tư dính bám.

giai đoạn sinh học nhằm loại bỏ những thành phần độc hại ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. công đoạn xử lý bậc ba được vận dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. tiến độ xử lý bậc 3 được vận dụng để xử lý triệt để các chất độc hại còn sót lại trong nước thải hay tái sử dụng.

riêng với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ xử lý trái lại với nguyên vật liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là quá trình sinh học trước quy trình hoá lý. công đoạn xử lý bậc ba giống như như trên với vận dụng quy trình (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá sâu sát (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) giai đoạn keo tụ/tạo bông kết hợp sinh học hay trái lại để vô hiệu hóa hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

>> http://sieuthimaybom.vn/may-bom-nuoc-matra/367

Bùn phát sinh từ tiến trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với áp dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có chức năng xử lý.