Hình ảnh ‘biến hình’ thành đất nước giàu có của Singapore